Evaluatieformulier voor cliënten van Creation Verloskundigen Veenendaal.

Beste cliënt,

Het invullen van dit formulier kost ongeveer een kwartier van jouw tijd. Je kunt zelf kiezen of je de vragen anoniem in wilt vullen of niet. Het formulier wordt verzonden door aan het einde op de knop verzenden te klikken.

Deze vragenlijst kun je invullen door aan te klikken in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Bijvoorbeeld:

Er lagen regelmatig nieuwe tijdschriften in de wachtkamer Helemaal
oneens
Helemaal
eens
nvt

Als je het met deze uitspraak ‘Helemaal oneens’ bent dan klik je de optie aan op bovenstaande plaats. Naarmate je het meer eens bent met deze uitspraak zet je de optie meer naar rechts. Mocht de uitspraak helemaal niet op jou of jouw situatie van toepassing zijn geweest dan kunt je ‘nvt’ (niet van toepassing) aanklikken. Als je wilt dan kun je een toelichting geven bij jouw antwoorden, deze kun je in jouw eigen woorden weergeven aan het eind van elk blok vragen.

Mocht je naar aanleiding van deze vragenlijst nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt je contact opnemen met ons via info@creationverloskundigen.nl of 0318-553465.


Start evaluatieformulier :

PRAKTIJKINRICHTING
1. De praktijk is goed toegankelijk (ook voor kinderwagens en rolstoelen). Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
2. In het gezondheidscentrum staat goed aangegeven waar de verschillende ruimten van Creation Verloskundigen zich bevinden. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
3. De boeken in de wachtkamer zijn leuk om te lezen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op praktijkinrichting:
PRAKTIJKORGANISATIE
4. Meestal kon ik een afspraak maken op een voor mij geschikt tijdstip. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
5. Ik kon de verloskundigen goed bereiken, telefonisch of per email, ook in geval van nood. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
6. De wachttijd voor het spreekuur was voor mij niet te lang. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op praktijkorganisatie:
PRIVACY
7. Ik heb geen vertrouwelijke informatie over andere cliënten gelezen of gehoord (bijv via de balie, de computer of telefoon). Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
8. Ik vond dat er voldoende privacy was tijdens het lichamelijk onderzoek. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
9. Tijdens het spreekuur, werd de verloskundige vrijwel niet gestoord. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op privacy:
RELATIE MET DE VERLOSKUNDIGE
10. Ik kon met mijn vragen en zorgen bij de verloskundige terecht. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
11. De verloskundige nam voldoende tijd voor mij tijdens het spreekuur. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
12. De frequentie van de bezoeken in de zwangerschap was voor mij voldoende. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
13. De verloskundige kwam gemaakte afspraken na. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
14. De verloskundige gaf mij voldoende ruimte om mijn zwangerschap, bevalling en kraambed op mijn eigen manier in te vullen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
15. Ik voelde mij gesteund door de verloskundige als ik voor (moeilijke) beslissingen kwam te staan over de zwangerschap, de bevalling en de baby. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
16. De verloskundige betrok mijn partner (en mijn kinderen) goed bij de zwangerschap, bevalling en kraambed. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
17. Ik had er vertrouwen in dat de verloskundigen uit mijn team mij goed zou bijstaan tijdens de bevalling. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
18. De verloskundige maakte, toen ik ging bevallen, goede afspraken met mij wanneer zij langs zou komen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
19. Ik vond dat de verloskundige op het goede moment de juiste beslissing wist te nemen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op relatie met de verloskundige:
INFORMATIE
20. Ik ben goed geïnformeerd over de praktijkorganisatie (afspraken maken, bereikbaarheid, werking team, informatie voorziening). Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
21. Er is geen telefonisch spreekuur moment, je kunt altijd bellen en krijgt dan een verloskundige aan de lijn. Dit heb ik als prettig ervaren. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
22. De website is overzichtelijk en de informatie is duidelijk. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
23. De verloskundige maakte op mij een deskundige indruk. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
24. De verloskundige gaf mij informatie over wat ik van haar kon verwachten aan zorg en begeleiding. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
25. De informatieavonden werden vaak genoeg geven zodat ik in de gelegenheid was om te komen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
26. Ik vind de informatiebijeenkomsten een waardevolle aanvulling. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
27. Voor mij was de informatie die ik kreeg over de voor- en nadelen van een ziekenhuis- en thuisbevalling voldoende. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
28. Ik heb juiste informatie en input gekregen, zodat ik zelf een goede keuze kon maken voor de plaats van de bevalling en voor het soort voeding voor de baby. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
29. Ik weet dat de praktijk een klachtenregeling heeft en hoe ik daar gebruik van kan maken. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
30. Ik vond de informatie avond(en) nuttig en leerzaam. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
31. Ik vond de prijs van de informatie avond(en) in verhouding tot de inhoud. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op informatie:
BEREIKBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID VAN DE VERLOSKUNDIGE
32. Wanneer ik mij zorgen maakte dan kwam de verloskundige langs of kon ik tussendoor op het spreekuur komen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
33. Ik wist goed in welke situaties ik de verloskundige moest bellen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
34. Alle verloskundigen waren goed op de hoogte van mijn gegevens en/of situatie. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
35. De verloskundigen zaten op één lijn wat betreft hun adviezen en hun handelen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
36. De verloskundige en de kraamverzorgende zaten op één lijn wat betreft hun adviezen en handelen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
37. Ik kreeg voldoende ruimte om de bevalling na te bespreken. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op bereikbaarheid en beschikbaarheid van de verloskundige:
OVERDRACHT GYNAECOLOOG OF VERLOSKUNDIGE IN HET ZIEKENHUIS
38. Ben je doorverwezen naar de gynaecoloog of verloskundige in het ziekenhuis?
Ja
Nee
Deze vragen gelden alleen als je bent doorverwezen naar de gynaecoloog of verloskundige in het ziekenhuis!
39. De verloskundige heeft met mij besproken waarom ik werd doorverwezen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
40. Degene naar wie ik ben doorverwezen was goed op de hoogte van mijn gegevens en/of situatie. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Toelichting op overdracht gynaecoloog of verloskundige in het ziekenhuis:
BORSTVOEDING
41. Voor mij was de informatie die ik kreeg over de voordelen van borstvoeding voldoende duidelijk. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
42. De verloskundige gaf mij duidelijke informatie en praktische tips over borstvoeding en haar begeleiding daarbij. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
43. De verloskundige vertelde mij waar ik informatie kon vinden over borstvoeding (website/cursus). Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
44. Ik vond de informatieavond over borstvoeding nuttig en de informatie was waardevol. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
45. Ik ben geïnformeerd over de organisaties VBN en LLL. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
46. Er is mij verteld over de nadelen van een speen bij het geven van borstvoeding. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
47. Er is mij gewezen op het belang van rooming-in. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
48. Er is mij gewezen op de voordelen van huid-op-huid contact. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
49. Er is mij gewezen op het voeden op verzoek. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op borstvoeding:
VRAGEN SPECIFIEK VOOR DE PARTNER VAN DE ZWANGERE
Heb je nog andere feedback of tips voor ons:
DOELSTELLINGEN CREATION
50. De kleinschaligheid van de praktijk heb ik als prettig ervaren. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
51. De visie van de praktijk is voor mij een meerwaarde geweest. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
52. Mijn verwachtingen die ik had van de praktijk zijn uitgekomen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op doelstellingen Creation:


WAT VOND je GOED AAN DE PRAKTIJK EN WAT ZOUDEN IDEEËN VOOR VERBETERINGEN ZIJN?

Goed:

Verbeteringen:

 

Hoe kende je deze praktijk :

Indien je "anders" hebt geselecteerd graag aangeven op welke wijze:

Waarom heb je voor deze praktijk gekozen :

Indien je "anders" hebt geselecteerd graag aangeven waarom:

Welk rapportcijfer zou je deze praktijk geven? (Klik het cijfer van je keuze aan)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Mogen wij jou benaderen voor deelname aan ons cliëntenpanel, om zo onze zorgverlening te verbeteren (2x per jaar een bijeenkomst)?
Ja (vul dan hieronder jouw naam in)
Nee
Ben je bereid om een stukje te schrijven voor de website in de vorm van een blog/ mooie ervaring/ aanbeveling? Dit lijkt ons erg leuk! (vul dan hieronder je gegevens in!)
Ja (vul dan hieronder jouw naam in)
Nee
Heb je nog foto’s van je kindje of ander fotomateriaal wat we mogen gebruiken voor ons fotoalbum op de website?
Ja (Je kunt dit materiaal mailen naar info@creationverloskundigen.nl )
Nee

PRIVACYVERKLARING

Wij zijn de enige die jouw ingevulde gegevens gebruiken voor het meten van de klanttevredenheid. Misschien is er naar aanleiding van je antwoorden voor ons een reden om contact met je op te nemen. We vinden het ook gewoon leuk om te zien wie de enquête heeft ingevuld. Je kan daarom je naam hieronder invullen.
Vul ook je naam in als je in de 3 bovenstaande vragen met 'Ja' hebt geantwoord.


Ja, ik heb kennis genomen van het privacyreglement (link opent in nieuw venster) en vul hieronder mijn naam in.
Ik wil anoniem meedoen.
Mijn naam: