Evaluatieformulier voor cliënten van het Verloskundig Centrum.

Wij, verloskundigen uit het Verloskundig Centrum hebben u begeleid tijdens uw zwangerschap, bevalling en/of kraambed.
Wij willen onze zorg zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten.
De mening van u als cliënt over onze praktijk is hiervoor heel bepalend. Door middel van dit evaluatieformulier willen wij u vragen wat u van de zorgverlening in onze praktijk vond en wat er volgens u verbeterd kan worden.

Wij zouden het erg op prijs stellen als u deze enquête in wilt vullen. Het invullen van dit formulier kost ongeveer een kwartier van uw tijd.
Wilt u deze vragenlijst in zijn geheel invullen en verzenden met de verzendknop onderaan de vragenlijst. U kunt zelf kiezen of u de vragen anoniem in wilt vullen of niet.

Deze vragenlijst kunt u invullen door aan te klikken in welke mate u het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Bijvoorbeeld:

Er lagen regelmatig nieuwe tijdschriften in de wachtkamer Helemaal
oneens
Helemaal
eens
nvt

Als u het met deze uitspraak ‘Helemaal oneens’ bent dan klikt u de optie aan op bovenstaande plaats. Naarmate u het meer eens bent met deze uitspraak zet u de optie meer naar rechts. Mocht de uitspraak helemaal niet op u of uw situatie van toepassing zijn geweest dan kunt u ‘nvt’ (niet van toepassing) aanklikken.

Als u wilt dan kunt u een toelichting geven bij uw antwoorden, deze kunt u in uw eigen woorden weergeven aan het eind van elk blok vragen. Waar in de vragenlijst wordt gesproken van ‘zij/haar’ kunt u ook ‘hij/zijn’ lezen.

Op basis van, onder andere, uw informatie zullen wij regelmatig onderdelen van de zorgverlening aanpassen. U kunt deze aanpassingen lezen op onze website: www.verloskundigcentrum.nl .
Mocht u naar aanleiding van deze vragenlijst nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de praktijk, telefoonnummer 076- 5657177.


Start evaluatieformulier :

PRAKTIJKINRICHTING
1. De praktijk is goed toegankelijk (ook voor kinderwagens en rolstoelen). Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
2. De praktijk ziet er netjes en hygiënisch uit. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
3. De stoelen in de wachtkamer zitten prettig. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
4. In de wachtkamer is er voor kinderen van verschillende leeftijden voldoende, veilig en schoon speelgoed. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
5. De wachtkamer is een prettige ruimte om te zitten. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
Toelichting op de praktijkinrichting:PRAKTIJKORGANISATIE
6. Meestal kon ik een afspraak maken op een voor mij geschikt tijdstip. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
7. De assistentes waren vriendelijk en hielpen mij goed. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
8. Ik hoefde niet te lang te wachten in de wachtkamer. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
9. Ik ben goed geïnformeerd over de praktijkorganisatie (verloskundigen, telefoonnummers en openingstijden). Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
Toelichting op de praktijkorganisatie:DE VERLOSKUNDIGE
10. Ik kon met mijn vragen en zorgen bij de verloskundigen terecht. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
11. De verloskundigen namen voldoende tijd voor mij. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
12. De verloskundigen waren vriendelijk en geïnteresseerd in mij. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
13. De verloskundigen kwamen gemaakte afspraken na. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
14. De verloskundigen begeleidden mij goed tijdens de zwangerschap. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
15. Er werd naar mijn idee vertrouwelijk omgegaan met mijn gegevens. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
16. De verloskundigen gaven begrijpelijke informatie. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
17. De verloskundige gaf mij informatie over wat ik van haar kon verwachten aan zorg en begeleiding. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
18. De verloskundige gaf mij voldoende ruimte om mijn zwangerschap, bevalling en kraambed op mijn eigen manier in te vullen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
19. De verloskundige betrok mijn partner, en eventueel mijn kinderen, goed bij de zwangerschap, bevalling en kraambed. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
Toelichting op de verloskundige:DE ZWANGERSCHAP
20. De verloskundige gaf mij voldoende informatie over de zwangerschap zodat ik wist wat ik kon verwachten. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
21. Ik was op de hoogte dat ik in de zwangerschap altijd kon bellen en extra kon komen bij ongerustheid. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
22. Ik kreeg voldoende informatie over prenatale screening, NIPT en screeningsecho's. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
Toelichting op de zwangerschap:DE BEVALLING
23. De verloskundige gaf mij voldoende informatie over de bevalling. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
24. De verloskundige besprak voldoende mijn wensen en verwachtingen van de bevalling. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
25. De verloskundige heeft mij voldoende geïnformeerd over de verschillende vormen van pijnbestrijding. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
26. Ik kreeg voldoende informatie over de bevalling. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
27. Ik had er vertrouwen in dat de verloskundige mij goed zou bijstaan tijdens de bevalling. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
28. De verloskundige maakte, toen ik ging bevallen, duidelijke afspraken met mij wanneer zij langs zou komen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
29. De verloskundige was op tijd bij mijn bevalling. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
30. De verloskundige begeleidde mij goed tijdens de bevalling. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
Toelichting op de bevalling:OVERDRACHT GYNAECOLOOG
31. Ben je doorverwezen naar de gynaecoloog?
Ja
Nee
Deze vragen gelden alleen als u bent doorverwezen naar de gynaecoloog!
32. De verloskundige heeft met mij besproken waarom ik werd doorverwezen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
33. De gynaecoloog was goed op de hoogte van mijn gegevens en/of situatie. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
Toelichting op de overdracht gynaecoloog:HET KRAAMBED
34. De verloskundige had mij goed voorbereid op de tijd na de bevalling. (mondeling en middels een folder) Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
35. De verloskundige gaf mij goede informatie over de taak van enerzijds de verloskundige en anderzijds de kraamverzorgster in het kraambed. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
36. De verloskundige gaf mij goede informatie over de zorg voor mijn baby in de eerste 24 uur. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
37. De begeleiding in het kraambed door de verloskundige voldeed aan mijn verwachtingen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
38. Ik kreeg voldoende informatie over borst- en/of kunstvoeding. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
39. Ten aanzien van de (borst)voeding, de verloskundige gaf mij adviezen waar ik iets mee kon. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
40. De verloskundige en kraamverzorgende zaten wat betreft hun adviezen op één lijn. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
41. Ik kreeg voldoende gelegenheid om de bevalling met de verloskundige na te bespreken. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
42. Ik vind het prettig dat de verloskundige 4 weken na de bevalling belt om te vragen hoe het met ons gaat. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
Toelichting op het kraambed:BEREIKBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID VAN DE VERLOSKUNDIGE
43. Ik wist goed in welke situaties ik de verloskundige moest bellen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
44. Ik kon de verloskundigen of de assistente gemakkelijk telefonisch bereiken. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
45. Wanneer ik mij zorgen maakte dan kwam de verloskundige langs of kon ik tussendoor op het spreekuur komen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
46. In noodgevallen kon ik de verloskundigen snel genoeg bereiken. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
47. Alle verloskundigen zaten op één lijn wat betreft hun adviezen. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
Toelichting op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de verloskundige:OVERIG
48. De website en berichten op social media zijn duidelijk en kloppen met mijn ervaringen in de praktijk. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
49. Ik weet dat de praktijk een klachtenregeling heeft en hoe ik daar gebruik van kan maken. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
50. Ik vond dat er voldoende privacy was tijdens het lichamelijk onderzoek. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
51. Tijdens het spreekuur, werd de verloskundige vrijwel niet gestoord door collega's of telefoon. Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
Toelichting op overig:Wat vond u goed aan de praktijk en wat vond u minder goed?
Goed:
Minder goed:

 

Zou u deze praktijk
bij andere zwangeren
aanbevelen?

Omdat:

 

Ja
Nee

Welk rapportcijfer zou u deze praktijk geven? (Klik het cijfer van uw keuze aan)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PRIVACYVERKLARING

Wij zijn de enige die uw ingevulde gegevens gebruiken voor het meten van de klanttevredenheid. Misschien is er naar aanleiding van uw antwoorden voor ons een reden om contact met u op te nemen. We vinden het ook gewoon leuk om te zien wie de enquête heeft ingevuld. U kan daarom uw naam hieronder invullen.


Ja, ik heb kennis genomen van het privacyreglement (link opent in nieuw venster) en vul hieronder mijn naam in.
Ik wil anoniem meedoen.
Mijn naam: