Tevredenheidsmeter van
Echocentrum SICHT
over de laatste 3 maanden.

rapportcijfer:

afspraak maken en bereikbaarheid

bezoek aan het centrum

informatieverstrekking

de echoscopist

het onderzoek