Evaluatieformulier voor cliënten van Verloskundig Centrum Bommelerwaard.

logo Verloskundig Centrum Bommelerwaard
Wij, verloskundigen van Verloskundig Centrum Bommelerwaard hebben je begeleid tijdens jouw zwangerschap, bevalling en/of kraambed.
Wij willen onze zorg zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten.
De mening van jou als cliënt over onze praktijk is hiervoor heel bepalend. Door middel van dit evaluatieformulier willen wij je vragen wat je van de zorgverlening in onze praktijk vond en wat er volgens jou verbeterd kan worden.

Wij zouden het erg op prijs stellen als je deze enquête in wilt vullen. Het invullen van dit formulier kost ongeveer een kwartier van je tijd.
Wil je deze vragenlijst in zijn geheel invullen en verzenden met de verzendknop onderaan de vragenlijst. Je kunt zelf kiezen of je de vragen anoniem in wilt vullen of niet.

Deze vragenlijst kun je invullen door aan te klikken in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Bijvoorbeeld:

Er lagen regelmatig nieuwe tijdschriften in de wachtkamer Helemaal
oneens
Helemaal
eens
nvt

Als je het met deze uitspraak ‘Helemaal oneens’ bent dan klik je de optie aan op bovenstaande plaats. Naarmate je het meer eens bent met deze uitspraak zet je de optie meer naar rechts. Mocht de uitspraak helemaal niet op jouw situatie van toepassing zijn geweest dan kun je ‘nvt’ (niet van toepassing) aanklikken.

Als je wilt dan kun je een toelichting geven bij jouw antwoorden, deze kun je in jouw eigen woorden weergeven aan het eind van elk blok vragen. Waar in de vragenlijst wordt gesproken van ‘zij/haar’ kun je ook ‘hij/zijn’ lezen.

Op basis van, onder andere, jouw informatie zullen wij regelmatig onderdelen van de zorgverlening aanpassen. Je kunt deze aanpassingen lezen op onze website: www.verloskundigcentrumbommelerwaard.nl/.
Mocht je naar aanleiding van deze vragenlijst nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met de praktijk, telefoonnummer 0418 - 64 02 89.


Start evaluatieformulier :

ALGEMENE INRICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM
1.Het pand is goed toegankelijk (ook voor kinderwagens en rolstoelen).Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
2.Het pand (wachtkamer, balie, groepsruimte en toilet) ziet er netjes en hygiënisch uit.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
3.De stoelen in de wachtkamer zitten prettig.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
4.In de wachtkamer is er voor kinderen van verschillende leeftijden voldoende, veilig en schoon speelgoed.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
5.Er liggen regelmatig nieuwe tijdschriften in de wachtkamer.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
6.In de wachtkamer was nuttige informatie te vinden (folders, etc).Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
7.In de wachtkamer kon ik koffie of thee pakken als ik dat wilde.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op algemene inrichting gezondheidscentrum:
PRAKTIJKINRICHTING (CENTERING PREGNANCY RUIMTE, ECHO EN SPREEKKAMER)
8.De kamers zijn voldoende toegankelijk (ook voor kinderwagens en roelstoelen).Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
9.De kamers zien er netjes en hygiënisch uit.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
10.Ik heb geen hinder ondervonden van het trapje naar de spreekkamer/echokamer.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
11.In de kamers zijn er voor de kinderen van verschillende leeftijden voldoende, veilig en schoon speelgoed.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
12.Ik ervaar voldoende privacy in de kamers.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op praktijkinrichting (Centering Pregnancy ruimte, echo en spreekkamer):
PRAKTIJKORGANISATIE
13.Meestal kon ik een afspraak maken op een voor mij geschikt tijdstip.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
14.Meestal kon ik een pretecho inplannen op een voor mij geschikt tijdstip.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
15.De assistentes hielpen mij goed.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
16.Ik hoefde meestal niet te lang te wachten in de wachtkamer.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
17.Ik ben goed geïnformeerd over de praktijkorganisatie (telefoonnummers, openingstijden, etc).Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
18.De praktijkinformatie (folder, website) klopt met mijn ervaringen in de praktijk.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
19.Ik weet hoe ik gebruik kan maken van de klachtenregeling van de praktijk.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op praktijkorganisatie:
DE VERLOSKUNDIGEN
20.Ik kon met mijn vragen en zorgen bij de verloskundigen terecht.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
21.De verloskundigen namen voldoende tijd voor mij.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
22.De verloskundigen waren geïnteresseerd in mij.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
23.De verloskundigen kwamen gemaakte afspraken na.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
24.De verloskundigen begeleidden mij goed tijdens de zwangerschap.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
25.Er werd naar mijn idee vertrouwelijk omgegaan met mijn gegevens.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
26.De verloskundigen gaven begrijpelijke informatie.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
27.De verloskundigen gaven mij informatie over wat ik van hen kon verwachten aan zorg en begeleiding.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
28.De verloskundigen gaven mij voldoende ruimte om mijn zwangerschap, bevalling en kraambed op mijn eigen manier in te vullen.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
29.De verloskundigen betrokken mijn partner, en eventueel mijn kinderen, goed bij de zwangerschap, bevalling en kraambed.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op de verloskundigen:
DE ZWANGERSCHAP
30.De verloskundigen gaven mij voldoende informatie over de zwangerschap zodat ik wist wat ik kon verwachten.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
31.De verloskundigen gaven mij de ruimte om een geboorteplan te maken.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
32.De verloskundigen bespraken voldoende mijn verwachtingen en wensen ten aanzien van de zwangerschap.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
33.Ik kreeg voldoende informatie over prenatale screening.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
34.Ik vond dat er voldoende privacy was tijdens het lichamelijk onderzoek.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
35.Tijdens het spreekuur, werd de verloskundige vrijwel niet gestoord (doordat er iemand binnen kwam lopen, door de telefoon, etc).Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op de zwangerschap:
DE BEVALLING
36.De verloskundigen gaven mij voldoende informatie over de bevalling.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
37.De verloskundigen bespraken voldoende mijn wensen en verwachtingen over de bevalling (geboorteplan).Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
38.De verloskundigen hebben mij voldoende geïnformeerd over de voor- en nadelen van pijnbestrijding.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
39.Ik kreeg voldoende informatie over de voor- en nadelen van een thuis- en ziekenhuisbevalling.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
40.Ik had er vertrouwen in dat de verloskundige mij goed zou bijstaan tijdens de bevalling.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
41.De verloskundige maakte, toen ik ging bevallen, duidelijke afspraken met mij wanneer zij langs zou komen en wanneer zij zou blijven.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
42.De verloskundige was zoveel als ik wenste bij de bevallig aanwezig.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
43.De verloskundige begeleidde mij goed tijdens de bevalling.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op de bevalling:
OVERDRACHT GYNAECOLOOG OF VERLOSKUNDIGE IN HET ZIEKENHUIS
44. Bent u doorverwezen naar de gynaecoloog of verloskundige in het ziekenhuis?
Ja
Nee
Deze vragen gelden alleen als je bent doorverwezen naar de gynaecoloog of verloskundige in het ziekenhuis!
45.De verloskundige heeft met mij besproken waarom ik werd doorverwezen.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
46.De gynaecoloog of verloskundige in het ziekenhuis was goed op de hoogte van mijn gegevens en situatie.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Toelichting op de bevalling:HET KRAAMBED
47.De verloskundigen hadden mij goed voorbereid op de tijd na de bevalling.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
48.De verloskundigen gaven mij in het kraambed goede informatie over de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de bevalling.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
49.De verloskundigen gaven mij goede informatie over de gezondheid van mijn baby.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
50.De verloskundigen begeleidden mij goed tijdens het kraambed.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
51.Ik kreeg voldoende informatie over de voor- en nadelen van borst- en flesvoeding.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
52.De verloskundigen gaven mij voldoende ondersteuning bij de (borst)voeding.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
53.De verloskundigen en kraamverzorgende zaten wat betreft hun adviezen op één lijn.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
54.Ik kreeg voldoende gelegenheid om de bevalling met de verloskundige na te bespreken.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
55.Ik vind het prettig dat ik na zes weken op nacontrole kan komen.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
56.Ik kreeg voldoende informatie over de voor- en nadelen van de verschillende anticonceptie methoden.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
57.De verloskundige heeft mij goed geholpen om de vorm van anticonceptie te kiezen die het beste bij mij past.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op het kraambed:
BEREIKBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID VAN DE VERLOSKUNDIGE
58.Ik wist goed in welke situaties ik de verloskundige of juist de praktijkassistente moest bellen.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
59.Ik kon de verloskundigen of de assistente gemakkelijk telefonisch bereiken.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
60.Wanneer ik mij zorgen maakte dan kwam de verloskundige langs of kon ik tussendoor op het spreekuur komen.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
61.In noodgevallen kon ik de verloskundige snel genoeg bereiken.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
62.Alle verloskundigen zaten op één lijn wat betreft hun adviezen.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Welk onderwerp uit bovenstaande vragen is voor jou het belangrijkst:Toelichting op bereikbaarheid en beschikbaarheid van de verloskundige:
CENTERING PREGNANCY
63. Heb je deelgenomen aan centering pregnancy? (groepsbegeleiding van de zwangerschap).
Ja
Nee
De onderstaande vragen in dit blok zijn alleen van toepassing als je op bovenstaande vraag "Ja" hebt geantwoord. Als je "Nee" hebt geantwoord mag je ze overslaan.
64. Is dit je eerste baby?
Ja
Nee
Nvt
65.Ik heb veel gehad aan de discussie in de groep over normale veranderingen in de zwangerschap.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
66.Ik heb veel gehad aan de discussie in de groep over voeding.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
67.Ik heb veel gehad aan de discussie in de groep over bewegen en ontspannen.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
68.Ik heb veel gehad aan de discussie in de groep over problemen in de zwangerschap.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
69.Ik heb veel gehad aan de discussie in de groep over borst-, en kunstvoeding.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
70.Ik heb veel gehad aan de discussie in de groep over seksualiteit en anticonceptie.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
71.Ik heb veel gehad aan de discussie in de groep over relaties en familie.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
72.Ik heb veel gehad aan de discussie in de groep over huiselijk geweld en misbruik.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
73.Ik heb veel gehad aan de discussie in de groep over de bevalling.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
74.Ik heb veel gehad aan de discussie in de groep over verzorging van de baby en ouderschap.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
75.Ik heb veel gehad aan de discussie in de groep over emotionele veranderingen en/of depressie.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
76.Ik vond het prettiger om de zwangerschapscontroles in een groep te krijgen dan een-op-een.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
77.Ik vond het prima om het uitwendig onderzoek in de groep te krijgen.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
78.Ik voelde me goed voorbereid op de bevalling.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
79.Ik voelde me goed voorbereid op het ouderschap.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt
80.Ik ben van plan met andere groepsleden contact te houden.Helemaal
oneens
      Helemaal
eens
nvt

Wat zou jij andere vrouwen vertellen over deze manier van zorg in de zwangerschap:


Hoe kunnen we de zorg verder verbeteren volgens jou:

Geef een overall cijfer voor de groep? (Klik het cijfer van jouw keuze aan)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


WAT VOND JE GOED AAN DE PRAKTIJK EN WAT ZOUDEN IDEEËN VOOR VERBETERINGEN ZIJN?

Goed:

Verbeteringen:

 

Hoe kende je deze praktijk :

Indien je "anders" hebt geselecteerd graag aangeven op welke wijze:

Waarom heb je voor deze praktijk gekozen :

Indien je "anders" hebt geselecteerd graag aangeven waarom:

Welk rapportcijfer zou je deze praktijk geven? (Klik het cijfer van jouw keuze aan)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PRIVACYVERKLARING

Wij zijn de enige die jouw ingevulde gegevens gebruiken voor het meten van de klanttevredenheid. Misschien is er naar aanleiding van je antwoorden voor ons een reden om contact met je op te nemen. We vinden het ook gewoon leuk om te zien wie de enquête heeft ingevuld. Je kan daarom je naam hieronder invullen.


Ja, ik heb kennis genomen van het privacyreglement (link opent in nieuw venster) en vul hieronder mijn naam in.
Ik wil anoniem meedoen.
Mijn naam: